Mgr. Lenka Tuzová

Diplomová práce

Místně zakotvené učení a jeho aplikace ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět na příkladu mikroregionu Moravský Krumlov

Place-based learning and its application in the educational sphere Man and his world on the example of micro-region Moravsky Krumlov
Anotace:
Diplomová práce se zabývá využitím principů místně zakotveného učení ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět na prvním stupni základní školy Dolní Dubňany. Diplomová práce je členěna do šesti kapitol a jedenácti podkapitol. V první části se zabývá vymezením pojmu místně zakotvené učení a ukotvením tohoto tématu v kurikulárních dokumentech. Druhá část je věnována projektům, které jsou vytvořeny pro …více
Abstract:
This thesis deals with the use of locally principles place-based learning in the educational sphere Man and his world at the primary school in Dolni Dubnany. The thesis is divided into six chapters and eleven subchapters. The first part deals with the definition of place-based learning and anchored this subject in the curriculum. The second part is devoted to projects that are designed for elementary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2017
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta