Klára Höslová

Diplomová práce

Význam respitní péče pro rodiny s dětmi s těžkým zdravotním postižením

Meaning respit care for families with handicaped children
Anotace:
Cílem diplomové práce je v teoretické rovině přiblížit situaci rodin pečujících o postižené dítě, jejich potřeby, systém sociálních služeb v ČR, druhy a význam respitní péče. Praktická část prostřednictvím kazuistických studií přiblíží životní situaci vybraných rodin.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 3. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eM403

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2010
  • Vedoucí: Miroslava Javorská
  • Oponent: Tibor Vojtko

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv