Bc. Veronika Hladká

Diplomová práce

Mezipodnikové srovnání vybraných podniků vyrábějících nealkoholické nápoje v ČR na základě výročních zpráv

Financial inter-company comparison of companies produce soft drinks in the Czech Republic based on the annual reports
Anotace:
Diplomová práce se zabývá mezipodnikovou komparací vybraných podniků, které vyrá-bějí nealkoholické nápoje v České republice na základě výročních zpráv. V dané pro-blematice byly analyzovány účetní výkazy pomocí nástrojů jednorozměrných a více rozměrných metod v kontextu aktuálního trhu nealkoholických nápojů. Na základě vý-sledků analýz byla stanovena doporučení pro zlepšení a optimalizaci finančního …více
Abstract:
This graduation theses deals with inter-company comparison of selected companies, which are producers of soft drinks in The Czech Republice based on the annual reports. The analysis of financial statements was performed using the tools of one-dimensional and multidimensional methods in the context of the current environment of market for soft drinks. Using the generated data, selected corporation can …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Eva Cipovová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jan Mertl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní