Štěpán BENEDIKT

Bakalářská práce

Česká imigrace do USA a starosta Chicaga Antonín Čermák

Czech immigration to the USA and mayor of Chicago Antonín Čermák
Anotace:
V této práci figurují jako hlavní témata proces české migrace z Čech do USA během 19. a začátku 20. století a osobnost českého migranta Antnonína Čermáka. Hlavním cílem v první části je popsat obecnou českou migraci do USA, proces migrace a vysvětlit proč k tomuto jevu došlo. Ve druhé části jsem se rozhodl vybrat jednu zajímavou osobnost z českých migrantů jako příklad a popsat jeho začátky v nové …více
Abstract:
In this Bachelor thesis I chose as a topic process of immigration from Bohemia to the USA during 19th and the first half of 20th century. Main goal in the first part of my work, is to describe immigration from Bohemia in general and immigration process itself, explain why this phenomenon happened and introduce some examples in practice.In the second part I decided to pick one interesting person among …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jan Lhoták, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BENEDIKT, Štěpán. Česká imigrace do USA a starosta Chicaga Antonín Čermák . Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/