Robert Vondrovic

Master's thesis

Aktuální protikorupční kroky vlády mající dopad na územně samosprávné celky

Current anti-corruption government steps affecting local government units
Anotácia:
Tato práce se zabývá analýzou protikorupčních kroků vlády ČR mající dopad na územní samosprávné celky. Zabývá se otázkou korupce a vysvětluje na základě protikorupčních ukazatelů závažnost této problematiky. Dále porovnává Strategii vlády boje proti korupci s navrhovanou úpravou zákonů o územních samosprávných celcích a dochází k závěru, že je tato úprava nedostatečná. Závěrečná komparace právních …viac
Abstract:
This paper analyzes the anti-corruption steps of the Czech government affecting local government units. It deals with the issue of corruption and explains, on the basis of anti-corruption indicators, the importance of this issue. Furthermore it compares the Government Anti-corruption Strategy with the proposed amendments to the laws on local self-government units and concludes that this adjustment …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 2. 2014
  • Vedúci: Petr Toth
  • Oponent: Jan Horník

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/39982