Bc. David Krejča

Bachelor's thesis

Dokazování a důkazní prostředky v trestním řízení

Evidence and Means of Proof in Criminal Proceedings
Abstract:
Tato bakalářská práce na téma Dokazování a důkazní prostředky v trestním řízení je rozdělena na 5 hlavních kapitol. První okruh se zabývá základními pojmy dokazování. Druhá část zahrnuje průběh dokazování ve všech fázích trestního řízení. Ve třetím okruhu jsou uvedeny a popsány opravné pátrací prostředky. Čtvrtá část se zabývá podpůrnými pátracími prostředky. V páté a poslední kapitole práce poukazuje …more
Abstract:
The thesis topic is The Evidence and Evidence Means in the Prosecution. The work is divided into five main chapters. The first chapter deals with the basic concepts of evidence. The second part covers the course of evidence at all stages of the prosecution. The third chapter describes remedy investigate means. The fourth part focuses on the support investigation means. The last chapter points to the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2013
  • Supervisor: JUDr. Mgr. Michal Holčapek
  • Reader: JUDr. Pavel Zelenka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS