Bc. Jakub Hušek

Bakalářská práce

Dokazování a důkazní prostředky v trestním řízení

Evidence and Means of Evidence in criminal cases
Anotace:
Má bakalářská práce je věnována Dokazování a důkazním prostředkům v českém trestním řízení. Bakalářská práce je zaměřena na trestní právo jako takového, popis jednotlivých fází procesu dokazování, výčet důkazních prostředků dle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním a jejich komparaci s USA a se Spolkovou republikou Německo. Cílem bakalářské práce je poučit čtenáře s právní úpravou České …více
Abstract:
My bachelor thesis is devoted to Proving and evidence tools in czech criminal trial. Bachelor thesis retains description of criminal law, desription of individual phases trial of proving, list of evidence tools compliance with law nb. 141/1961 hl., about criminal trial at court and their comparison to USA and Federal Republic of Germany. The target of this bachelor thesis is inform the readers about …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Mgr. Petr Blažek, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní