Bc. David Krejča

Bakalářská práce

Dokazování a důkazní prostředky v trestním řízení

Evidence and Means of Proof in Criminal Proceedings
Anotace:
Tato bakalářská práce na téma Dokazování a důkazní prostředky v trestním řízení je rozdělena na 5 hlavních kapitol. První okruh se zabývá základními pojmy dokazování. Druhá část zahrnuje průběh dokazování ve všech fázích trestního řízení. Ve třetím okruhu jsou uvedeny a popsány opravné pátrací prostředky. Čtvrtá část se zabývá podpůrnými pátracími prostředky. V páté a poslední kapitole práce poukazuje …více
Abstract:
The thesis topic is The Evidence and Evidence Means in the Prosecution. The work is divided into five main chapters. The first chapter deals with the basic concepts of evidence. The second part covers the course of evidence at all stages of the prosecution. The third chapter describes remedy investigate means. The fourth part focuses on the support investigation means. The last chapter points to the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Mgr. Michal Holčapek
  • Oponent: JUDr. Pavel Zelenka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS