Theses 

Hodnocení zaměstnanců a jeho vliv na motivaci zaměstnanců – Mgr. Hana Koubková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Hana Koubková

Bakalářská práce

Hodnocení zaměstnanců a jeho vliv na motivaci zaměstnanců

The evaluation of employees and its influence on the motivation

Anotace: Cílem bakalářské práce „Hodnocení zaměstnanců a jeho vliv na motivaci zaměstnanců“ je analyzovat stávající systém hodnocení společnosti Home Credit a.s. a případně na základě zjištěných nedostatků navrhnout doporučení ke zlepšení situace v této oblasti. První část je shrnutím teoretických poznatků týkajících se problematiky hodnocení, motivace a odměňování zaměstnanců. Druhá část obsahuje základní charakteristiku společnosti Home Credit a.s., analýzu systému hodnocení zaměstnanců používaného v této společnosti a představení a vyhodnocení výsledků mého dotazníkového šetření. Na základě těchto výsledků a teoretických poznatků jsou v závěrečné části stanovena doporučení zaměřená na zvýšení efektivity systému hodnocení v uvedené společnosti.

Abstract: The aim of the Bachelor thesis: „The evaluation of employees and its influence on motivation” is to analyze the present condition of the evaluation of employees in the company Home Credit a.s. and eventually on the basis of recognized imperfections to suggest recommendations for the improvement in this area. The first part is a summary of theoretical information relevant to the issue of evaluation, motivation and the reward of employees. The second part contains basic characteristic of the company Home Credit a.s., the analysis of the system of the evaluation of employees in this company and introduction and evaluation of my questionnaire survey. On the basis of these results and theory, recommendations aimed at the increase of efficiency of employees evaluation system in the mentioned company are defined in the last part of my work.

Klíčová slova: Hodnocení zaměstnanců, zpětná vazba, hodnotící rozhovor, pracovní motivace, odměňování zaměstnanců. The evaluation of employees, feedback, evaluative interview, working motivation, job performance, the reward of employees.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2008
  • Vedoucí: Ing. Pavla Odehnalová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ivana Jašková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 04:38, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz