Ing. Dominika Sedláčková

Diplomová práce

Pracovní motivace zaměstnanců v konkrétním podniku

Work motivation of employees in a particular company
Anotace:
Cílem diplomové práce „Pracovní motivace zaměstnanců v konkrétním podniku“ je analýza pracovní motivace zaměstnanců na dělnických pozicích společnosti Kroměřížské technické služby, s.r.o. V první části práce je popsána pracovní motivace a teorie pracovní motivace, které budou východiskem pro praktickou část práce. Druhá část práce popisuje metodiku výzkumu, postup sběru dat a jejich analýzu. Poté jsou …více
Abstract:
The aim of the master’s thesis ‘Work motivation of employees in a particular business’ is an analysis of work motivation of blue collar employees of the company Kroměřížské technické služby, s.r.o.. In the first part of the thesis work motivation and theories of motivation, on which the research of this thesis is based, are explained. The second part of the thesis describes methodology of the research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ing. Viktor Kulhavý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta