Theses 

Pracovní motivace zaměstnanců v konkrétním podniku – Ing. Dominika Sedláčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Dominika Sedláčková

Diplomová práce

Pracovní motivace zaměstnanců v konkrétním podniku

Work motivation of employees in a particular company

Anotace: Cílem diplomové práce „Pracovní motivace zaměstnanců v konkrétním podniku“ je analýza pracovní motivace zaměstnanců na dělnických pozicích společnosti Kroměřížské technické služby, s.r.o. V první části práce je popsána pracovní motivace a teorie pracovní motivace, které budou východiskem pro praktickou část práce. Druhá část práce popisuje metodiku výzkumu, postup sběru dat a jejich analýzu. Poté jsou formulována doporučení pro zvýšení pracovní motivace zaměstnanců na dělnických pozicích společnosti Kroměřížské technické služby, s.r.o.

Abstract: The aim of the master’s thesis ‘Work motivation of employees in a particular business’ is an analysis of work motivation of blue collar employees of the company Kroměřížské technické služby, s.r.o.. In the first part of the thesis work motivation and theories of motivation, on which the research of this thesis is based, are explained. The second part of the thesis describes methodology of the research, process of data collection and analysis of the data. Then, recommendations for improvement of blue collar employees’ motivation of the company Kroměřížské technické služby, s.r.o. are phrased.

Klíčová slova: pracovní motivace, charakteristiky práce, organizační spravedlnost, závazek vůči organizaci, pracovní výkon, pracovní spokojenost, Kroměřížské technické služby, Work motivation, job characteristics, organizational justice, organizational commitment, work performance, job satisfaction

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ing. Viktor Kulhavý, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 09:36, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz