Karolína Lukašíková

Bachelor's thesis

Mediální obraz MFF Strážnice v tištěných médiích

Media Analysis of Folk Culture in Chosen Media
Abstract:
Tato bakalářská práce uveřejňuje mediální obraz Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice. V teoretické části je popsána lidová kultura a její dělení. Dále marketing kultury a public relations včetně jeho nástrojů. Praktická část je kvantitativní a kvalitativně-kvantitativní analýzou zmínek o festivalu v časovém období pěti let v letech 2013-2017.
Abstract:
This bachelor thesis publishes media image of International folk festival Strážnice. The theoretical part describes folk culture and its division. Also arts marketing and public rela-tions inclusive of its tools. The practical part is quantitative and qualitative-quantitative analysis of mention of festival within 2013-2017.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Lukašíková, Karolína. Mediální obraz MFF Strážnice v tištěných médiích. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe