Bc. Tereza Ondráčková

Bachelor's thesis

Drogová závislost (soubor publicistických textů pro Respekt)

Drug addiction (Set of Journalistic Texts for Respekt)
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá žánrem reportáž a publicistický rozhovor, a to jak teoreticky, tak prakticky. Tematicky jsou výsledné publicistické rozhovory a reportáže zaměřeny na problematiku drogové závislosti a napsané pro cílové médium, časopis Respekt. V teoretické části autorka vymezuje metody práce, představuje kontext tématu a rozebírá žánry. Praktická část obsahuje sadu publicistických textů …more
Abstract:
This bachelor thesis presents reportage and journalistic interview in a theoretical and in a practica lway. These final journalistics interviews and reportages are focusing on drug addiction and are dedicated to magazine Respekt. In the theoretical part authoress describes used methods, kontext of the topic and analyzes journalistic genres. The practical part includes set of journalistic texts and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D.
  • Reader: Ing. Rudolf Burgr, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / field:
Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism