Bc. Tereza Ondráčková

Bachelor's thesis

Drogová závislost (soubor publicistických textů pro Respekt)

Drug addiction (Set of Journalistic Texts for Respekt)
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá žánrem reportáž a publicistický rozhovor, a to jak teoreticky, tak prakticky. Tematicky jsou výsledné publicistické rozhovory a reportáže zaměřeny na problematiku drogové závislosti a napsané pro cílové médium, časopis Respekt. V teoretické části autorka vymezuje metody práce, představuje kontext tématu a rozebírá žánry. Praktická část obsahuje sadu publicistických textů …viac
Abstract:
This bachelor thesis presents reportage and journalistic interview in a theoretical and in a practica lway. These final journalistics interviews and reportages are focusing on drug addiction and are dedicated to magazine Respekt. In the theoretical part authoress describes used methods, kontext of the topic and analyzes journalistic genres. The practical part includes set of journalistic texts and …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2016
  • Vedúci: Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Rudolf Burgr, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / odbor:
Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism