Theses 

Věrnostní program jako marketingová strategie – Bc. Tomáš Vaněk

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Bc. Tomáš Vaněk

Master's thesis

Věrnostní program jako marketingová strategie

Processing of the loyalty program for selected business subject

Abstract: Diplomová práce se zabývá jedním z nástrojů podpory prodeje a to věrnostním programem. S rozvojem technologií se z věrnostních programů stává účinný nástroj pro budování loajality zákazníků a zároveň podporuje nárůst tržeb. Cílem této práce je analyzovat problematiku věrnostních programů v rámci integrované marketingové komunikace a zároveň jeho praktické využití. V první části se práce věnuje teoretickému náhledu na problematiku věrnostních programů. Praktická část se věnuje návrhu konkrétního věrnostního programu pro obchod Malvík. Návrh je zaměřen na vylepšení stávajícího řešení a zapojení nových technologií, za účelem odlišení se od konkurence a poskytnutí lepších služeb zákazníkům. Vycházím především z vlastních zkušeností z prostředí firmy a z rozhovorů s jednotlivými zástupci společnosti.

Abstract: The Diploma work deals with one of the tools of sales promotion, the loyalty program. With the development of technology, loyalty programs become a powerful tool for building customer loyalty and also sales growth. The aim of this work is to analyze the issue of loyalty programs within integrated marketing communications and its practical application. The first part of the work deals with the theoretical insight into the problems of loyalty programs. The practical part deals with the suggest of a particular loyalty program for Malvik company. The proposal is aimed at improving existing solutions and integration of new technologies, in order to differentiate from the competition and provide better customer service. I draw mainly from my own experience in business environment and interviews with various company representatives.

Keywords: věrnostní program, marketingová komunikace, technologie, konkurence, loajalita, zákaznická péče, značka

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2017
  • Supervisor: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
  • Reader: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

Other references 


Go to top | Current date and time: 20/2/2019 23:03, Week 8 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz