Mgr. Pavlína Wurzelová

Bachelor's thesis

Online sexuální obsahy očima dospívajících

Online sexual content - perception of adolescents
Abstract:
Tento kvalitativní výzkum se zaměřuje na zážitky dětí a adolescentů (9-16 let) na internetu spojených se sexualitou, a to na sexuální materiály a sexuální komunikaci online. Cílem je popsat šíři zážitků dětí a adol-escentů online spojenou se sexualitou, emocionální reakce na prožitou situaci a povědomí dětí a adolescentů o sexuálních problematických situacích online. Zvláště jsou popsány děti (9-10 …more
Abstract:
Following qualitative research focuses on children´s and adolescent´s (9-16 years old) online experiences connected to sexuality, specifically on meeting sexual content and communication. The aim was to describe a wide range of these experiences, emotional reactions of children and adolescents on these situations and their awareness of possibly sexually risky topics on the internet. I described separately …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2014
  • Supervisor: prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Anna Ševčíková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií