Jakub Porod

Bakalářská práce

Avena (Mexico v. Spojené státy americké)

Avena (Mexico v. United States of America)
Anotace:
Ústředním motivem práce je rozhodnutí MSD ve věci Avena. Toto rozhodnutí slouží jako interpretační nástroj pro institut konzulární notifikace. Institut konzulární notifikace je mezinárodněprávní instrument zakotvený v čl. 36 Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích. Práce institut konzulární notifikace rozebírá ve světle jak rozhodnutí ve věci Avena, tak i jiných rozhodnutí. Dále bylo rozhodnutí ve věci …více
Abstract:
Thesis concerns with the ICJ decision in the case concerning Avena. This decision may serve as an interpretative tool for the institut of consular notification. Consular notification is an international instrument arising from Art. 36 of Vienna Convention on Consular Relations. This thesis analyzes the institut of consular notification in the light of the decision in case concerning Avena as well as …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2011
  • Vedoucí: Zuzana Trávníčková
  • Oponent: Štěpánka Zemanová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/26218