Michaela ZLÁ

Bakalářská práce

Vliv pH na adsorpci methylenové modři na uhlíkatých materiálech

The effect of pH on adsorption of methylene blue on carbonaceous materials
Anotace:
Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, zda pH ovlivňuje adsorpci methylenové modři na aktivním uhlí a které pH je nejvhodnější pro adsorpci. Vliv pH byl studován v roztocích s různými pH. Pro kyselé prostředí bylo zvoleno pH s hodnotou 2, které bylo upraveno kyselinou chlorovodíkovou, pro neutrální prostředí bylo použito pouze destilované vody a pro zásadité prostředí bylo zvoleno pH s hodnotou …více
Abstract:
The aim of this thesis was to determine the influence of pH on the adsorption of methylene blue on activate carbon and optimal pH for adsorption. The effect of pH was studied in solutions with various pH. Acidic solutions with pH = 2 were adjusted with hydrochloric acid, distilled water was used for preparation of neutral solutions. Alkaline solutions with pH = 10 or 12 were adjusted by sodium hydroxide …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015
Zveřejnit od: 24. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZLÁ, Michaela. Vliv pH na adsorpci methylenové modři na uhlíkatých materiálech. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie / Chemie