Bc. Eva Hyjánková

Diplomová práce

Hearing Impaired Learners and Their Learning Styles in English Language Classroom

Hearing Impaired Learners and Their Learning Styles in English Language Classroom
Anotace:
Anotace Tato diplomová práce se zabývá určováním stylů učení sluchově postižených žáků osmé a deváté třídy základní školy. Teoretická část je rozdělena do dvou oddílů. První je zaměřen na oblast sluchového postižení, komunikaci během procesu výuky anglického jazyka a její základní pravidla. Druhá část se zabývá oblastí stylů učení. Zvláštní pozornost je zde věnována smyslovým učebním stylům. Praktická …více
Abstract:
Annotation: This diploma thesis deals with learning styles determination of hearing impaired eight and ninth grade pupils. The theoretical part of the thesis is divided into two sections. The first is focused on hearing impairment, communication during the English teaching process and its essential rules. The second part deals with the domain of learning styles. Special attention is given to sensory …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: Dr. Rita Chalmers Collins
  • Oponent: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta