Bc. Kateřina Tivodarová

Master's thesis

Strategie marketingové komunikace města Kutná Hora

Marketing communication strategy of the town Kutna Hora
Anotácia:
Diplomová práce se věnuje strategii marketingové komunikace města Kutné Hory. Cílem práce je zhodnocení této strategie a stanovení konkrétních návrhů na zkvalitnění marketingové komunikace města. V úvodu práce byly definovány základní termíny marketingu města, marketingové komunikace, marketingové strategie a online marketingu. V praktické části je zhodnocena marketingová strategie Kutné Hory, jsou …viac
Abstract:
The master‘s dissertation is devoted to marketing strategy of Kutná Hora. The aim of the dissertation is to evaluate this strategy and detemine specific suggestions for improving the marketing communication of the city. Basic terms of city marketing, marketing communication, marketing strategies and online marketing were defined at the beginning of the dissertation. In the practical part marketing …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2018
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/wbo4p/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedúci: doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze