Ing. Vladimír Veselý

Diplomová práce

Romové a Evropská vzdělanostní společnost.

Romaniens and European Education Society.
Anotace:
ABSTRAKT Svou diplomovou prací chci poukázat na problémy, které je nutno řešit v sociální oblasti při soužití Romů s majoritou. Teoretická část diplomové práce shrnuje fakta, týkající se původu Romů, jejich specifik, tradic, hodnot, vztahu k rodině a domovu. Postavení romských komunit je většinou na okraji společnosti. Špatné sociální postavení určuje hlavně nezaměstnanost. S tím souvisí závislost …více
Abstract:
ABSTRACT By my diploma thesis I would like to point out the problems which must be solved in social area of common life of Romanies with majority. Theoretical part of this work summarizes the facts about origin of Romanies, their specifics, traditions, values, relationship to family and home. Position of Romanies’ communities is usually at the periphery of society. Bad social position is given mainly …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Josef Šikl
  • Oponent: Ing. Macháčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní