Mgr. Jakub Macošek

Bakalářská práce

Příprava multiproteinových komplexů mezi CTD a CID pro měření pomocí SAXS

Preparation of CTD:CID multiprotein complexes for SAXS studies
Anotace:
Největší podjednotka eukaryotické RNA polymerasy II (RNAPII) obsahuje neobvyklou C-terminální doménu (CTD) tvořenou tandemovými repeticemi heptapeptidu Tyr1-Ser2-Pro3-Thr4-Ser5-Pro6-Ser7. CTD podléhá v průběhu transkripce dynamické fosforylaci. Takto modifikovaná CTD je in vivo rozpoznávaná proteinovými faktory zapojenými ve zpracování RNA či regulaci transkripce. Prostřednictvím těchto interakcí dochází …více
Abstract:
The largest subunit of eukaryotic RNA polymerase II (RNAPII) possesses unusual C- terminal domain (CTD), which consists of multiple tandem repeats of consensus sequence Tyr1-Ser2-Pro3-Thr4-Ser5-Pro6-Ser7. During the transcription cycle CTD is dynamically phosphorylated. The CTD phosphorylation is specifically recognized in vivo by protein factors involved in RNA processing and transcription regulation …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Mgr. Richard Štefl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta