Tomasz Kabzinski, M.Sc.

Doctoral thesis

The Role of RNA Polymerase II CTD Mimicry in Transcription Termination in Yeast

The Role of RNA Polymerase II CTD Mimicry in Transcription Termination in Yeast
Abstract:
C-terminální doména (CTD) RNA plymerázy II (RNAPII) zprostředkovává/organizuje navázání mnoha transkripčních a RNA zpracovávajících faktorů. Přesný průběh výměny či vyvázání techto faktorů v průběhu transkripce je zatím nejasný. Tato práce popisuje nový mechanismus založený na kompetici, kterým jsou transkripční faktory Nrd1 a Rtt103 ostraněny z místa probíhající transkripce a případně i přesunuty …more
Abstract:
C-terminal domain (CTD) of RNA polymerase II (RNAP II) orchestrates recruitment of numerous transcription and RNA processing factors. The process of exchange and/or release of the aforementioned factors during transcription cycle remains poorly understood. Here, we describe a newly-discovered competition-based mechanism, by which transcription termination factors, Nrd1 and Rtt103, are removed from …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2019
  • Supervisor: doc. Mgr. Richard Štefl, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. David Staněk, Ph.D., Carrie Bernecky, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta