Bc. Michal Pieca

Bakalářská práce

Sběr statistických údajů pro basketbalový klub

Statistical data collection for basketball club
Anotace:
Tato práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro sběr statistických údajů při basketbalovém utkání. V první kapitole jsou popsány nástroje a znalosti potřebné k programování aplikací. V další části jsou definovány a specifikovány požadavky a zbytek práce se zabývá realizací aplikace, databázovou strukturou a popisem tříd.
Abstract:
This work deals with the design and implementation of application do collecting of statistical data in basketball match. The first chapter deals with the description of the tools and knowledge needed for programming. In the next section are defined and specified requirements and the rest of the work deals with the implementation of application, database structure and class descriptions.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Michael Bažant, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pieca, Michal. Sběr statistických údajů pro basketbalový klub. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační technologie / Informační technologie