Mgr. Markéta Nekužová

Diplomová práce

Osobnostní rysy Big Five, pracovní spokojenost a afektivní závazek k organizaci

Big Five, job satisfaction and affective commitment
Anotace:
Tato práce se zabývá vztahem osobnostních rysů Big Five, pracovní spokojenosti a afektivního závazku k organizaci. Zároveň byl ve výzkumu ověřován vztah sociodemografických charakteristik a afektivního zá-vazku. Pomocí kvantitativního designu byl zjišťován vztah extraverze, přívětivosti, svědomitosti, neuroticis-mu, otevřenosti a pracovní spokojenosti k afektivnímu závazku. Data byla získána pomocí …více
Abstract:
The thesis focuses on the relationship of Big Five personality traits and job satisfaction to affective commit-ment. The research also concentrates on the relationship between sociodemographic characteristics and affec-tive commitment. The relationship of extraversion, agreeableness, conscientiousness, neuroticism, openness and job satisfaction to affective commitment was studied with the help of quantitative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií