Michaela NOVICKÁ

Bakalářská práce

Osamělost a izolace ve stáří jako sociální problém.

Loneliness and isolation in old age as a social problem.
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu aktuálního stavu osamělosti a izolace u českých seniorů. Teoretická část této práce se bude zabývat problematikou osamělostí a izolací ve stáří. Bude rozdělena na čtyři hlavní kapitoly. V první kapitole budou definovány pojmy osamělost a izolace, bude rozebrána jejich klasifikace, determinanty, příčiny a dopady na seniory. Druhá kapitola bude zaměřena na sociální …více
Abstract:
Bachelor thesis is focused on the analysis of the current state of loneliness and isolation in Czech seniors. The theoretical part of this work will deal with the loneliness and isolation in old age. It will be divided into four main chapters. The first chapter will define the concepts of loneliness and isolation, will be stripped of their classification, determinants, causes and impact on seniors …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 10. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jiří Šlégl, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVICKÁ, Michaela. Osamělost a izolace ve stáří jako sociální problém.. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociálně pedagogická asistence KS + 2 sp.