Theses 

Užití intervenčních technik spojených s hudbou v práci s klienty dětského domova – Josef Poljak

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Josef Poljak

Bakalářská práce

Užití intervenčních technik spojených s hudbou v práci s klienty dětského domova

The usage of interventionist music techniques at work with clients of Children´s home

Anotace: Užití intervenčních hudebních technik v prostředí dětského domova. Cíleně jsou tyto techniky používány ke zklidnění, odreagování, relaxaci, emočnímu otevírání, nebo zmírnění dopadů poruch chování a citové deprivace. Práce je podložena empiricky, techniky jsou prováděny v prostředí dětského domova v Budišově nad Budišovkou. Součástí práce je snaha o zmapování zkušeností a postupů s užíváním hudebních technik v jiných dětských domovech Moravskoslezského a Olomouckého kraje

Abstract: The usage of interventionist music techniques in the Childrens home. These techniques are mainly use to calm, to relax and for emotional opening or to attenuate impacts of behaviour disorders and emotional inanition. This work is empirically based and all the techniques are conducted in the environment of Budišov nad Budišovkou Childrens home. The component of this work is the effort to map experiences and methods with the usage of music techniques in other Childrens homes in Moravian Silesian region and Olomouc region

Klíčová slova: dítě, dětský domov, klient, poruchy chování, citová deprivace, hudba, hudební hry, muzikoterapie, relaxace, emoce

Keywords: child, children´s home, client, behaviour disorders, emotional inanition, music, musical games, music therapy, relaxation, emotion

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2010
  • Vedoucí: Michal Šafář

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 5. 2010 dostupné: světu
DOC DOC

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 16:06, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz