Theses 

Užití intervenčních technik spojených s hudbou v práci s klienty dětského domova – Josef Poljak

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Josef Poljak

Bachelor's thesis

Užití intervenčních technik spojených s hudbou v práci s klienty dětského domova

The usage of interventionist music techniques at work with clients of Children´s home

Abstract: Užití intervenčních hudebních technik v prostředí dětského domova. Cíleně jsou tyto techniky používány ke zklidnění, odreagování, relaxaci, emočnímu otevírání, nebo zmírnění dopadů poruch chování a citové deprivace. Práce je podložena empiricky, techniky jsou prováděny v prostředí dětského domova v Budišově nad Budišovkou. Součástí práce je snaha o zmapování zkušeností a postupů s užíváním hudebních technik v jiných dětských domovech Moravskoslezského a Olomouckého kraje

Abstract: The usage of interventionist music techniques in the Childrens home. These techniques are mainly use to calm, to relax and for emotional opening or to attenuate impacts of behaviour disorders and emotional inanition. This work is empirically based and all the techniques are conducted in the environment of Budišov nad Budišovkou Childrens home. The component of this work is the effort to map experiences and methods with the usage of music techniques in other Childrens homes in Moravian Silesian region and Olomouc region

Keywords: dítě, dětský domov, klient, poruchy chování, citová deprivace, hudba, hudební hry, muzikoterapie, relaxace, emoce

Keywords: child, children´s home, client, behaviour disorders, emotional inanition, music, musical games, music therapy, relaxation, emotion

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2010
  • Supervisor: Michal Šafář

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 3. 5. 2010 dostupné: světu
DOC DOC


Go to top | Current date and time: 25/4/2019 06:36, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz