Mgr. Tereza SCHNEIDEROVÁ

Diplomová práce

Kritéria pro svěření dítěte do výchovy jednomu z rodičů

Conditions for given to keep the custody
Anotace:
Téma práce je Kritéria pro svěření dítěte do výchovy jednomu z rodičů. Práce se zabývá problematikou týkající se institutů svěření do péče a jejich jednotlivými kritérii. Popisuje základní pojmy vztahující se k problematice, dále stávávající právní úpravu, řeší rodičovskou zodpovědnost, práva a povinnosti rodičů vůči nezletilým dětem a popisuje jednotlivé charakteristiky institutů svěření do péče. …více
Abstract:
Thesis is the criteria for child custody to one parent. The work deals with issues concerning custody institutes and their individual criteria. Describes the basic concepts related to the issue, as well as the existing legislation, addresses parental responsibility, rights and duties of parents to minor children, and describes the characteristics of institutes of custody. An integral part of the work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 11. 2012
Zveřejnit od: 26. 11. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: JUDr. Lenka Westphalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SCHNEIDEROVÁ, Tereza. Kritéria pro svěření dítěte do výchovy jednomu z rodičů. Olomouc, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.11.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 26. 11. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses lymtvj lymtvj/2
26. 10. 2011
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
26. 11. 2012
Marklová, E.
27. 11. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.