Jana MACHŮ

Bakalářská práce

Svěření nezletilého dítěte do péče jiné fyzické osoby než rodiče a následná pěstounská péče ve Zlíně

Entrusting a Minor Child to the Care of a another Natural Person but the Parents and a Subsequent Foster Care in Zlín
Anotace:
Bakalářská práce je věnována institutu svěření dítěte do péče jiné fyzické osoby než rodiče a následně do pěstounské péče. Zabývá se příčinami a okolnostmi, za kterých bývá nezletilé dítě svěřováno do péče jiné fyzické osobě než rodiče a následně do pěstounské péče.
Abstract:
This Bachelor's thesis is dedicated to an institute of the child's delegation to the furnace of another individual than a parent and his further delegation to the foster care. It deals with causes and circumstances under which the child's care is delegated to the furnace of another individual than a parent and further delegated to the foster care.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2012
Zveřejnit od: 3. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Martina Růžičková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MACHŮ, Jana. Svěření nezletilého dítěte do péče jiné fyzické osoby než rodiče a následná pěstounská péče ve Zlíně. Zlín, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe