Bc. Petr Horák

Diplomová práce

Kreditní rating a swapy úvěrového selhání

Credit rating and credit default swaps
Anotace:
Cílem diplomové práce je posoudit využití swapů úvěrového selhání pro řízení úvěrového rizika. Práce se zaměřuje na vztah mezi vývojem cen swapů úvěrového selhání a změnami kreditního ratingu. Nejprve je představen koncept úvěrového rizika společně s metodami jeho měření a řízení. Následně po stručném popisu swapů úvěrového selhání je představen trh se swapy úvěrového selhání. Samostatná kapitola se …více
Abstract:
The aim of the thesis is to evaluate the usage of credit default swaps as a method of credit risk management. The focus of the thesis is on the relation between the spreads of credit default swaps and changes of credit rating. First, the concept of credit risk is introduced, along with its measures and methods of management. After a brief description of credit default swaps, an overview of the market …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2019
  • Vedoucí: Ph.D. Oleg Deev
  • Oponent: doc. Ing. Štefan Lyócsa, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance