Bc. Adéla Zierisová

Diplomová práce

Vliv zákona Sarbanes Oxley Act na hospodaření účetní jednotky

The Impact of the Sarbanes Oxley Act on the Management of the Accounting Entity
Anotace:
Cílem diplomové práce, jejíž název zní "Vliv zákona Sarbanes Oxley Act na hospodaření účetní jednotky", je rozbor dopadů vyplývajících z implementace SOX na hospodaření vybrané společnosti. Práce je rozdělena do několika základních kapitol, z nichž první dvě tvoří teoretický základ dané problematiky. Zpočátku je zde charakterizována oblast auditu a dalších souvisejících základních pojmů, poté následuje …více
Abstract:
The main aim of the thesis named "The Impact of the Sarbanes Oxley Act on the Management of the Accounting Entity" is an analysis of the impacts resulting from the implementation of SOX on management of a chosen company. The work is divided into several chapters; the first two of which form the theoretical basis of the issue. At the beginning, the area of audit and other related basic concepts are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015
Zveřejnit od: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Josef Horák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Zierisová, Adéla. Vliv zákona Sarbanes Oxley Act na hospodaření účetní jednotky. Liberec, 2015. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika