Miroslav Rada

Bachelor's thesis

Globální monitoring v kyberprostoru a vybrané problémy GDPR

Global monitoring in cyberspace and selected issues of GDPR
Abstract:
Bakalářská práce Globální monitoring v kyberprostoru a vybrané problémy GDPR se zabývá vymezením základních pojmů vztahujících se k problematice osobních údajů a přináší pohled na různé druhy soukromí. Důkladně jsou zde popsány nejdůležitější body dosavadní legislativy o ochraně osobních údajů i nahrazujícího, respektive doplňujícího nařízení Evropské unie. Značná část práce se zaměřuje na vybrané …more
Abstract:
The bachelor thesis Global monitoring in cyberspace and selected issues of GDPR deals with the definition of fundamental concepts related to the problems of personal data and the view of different types of privacy. The most important items of existing legislation on the protection of personal data as well as the replacing, respectively supplementary regulation of the European Union are exhaustively …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 8. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 9. 2018
  • Supervisor: PhDr. Jiří Stodola, PhD.
  • Reader: PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Information and Library Studies / Information and Library Studies