Mgr. Iva Zadražilová

Rigorózní práce

Možnosti zneužití a způsoby ochrany osobních informací v době globálního monitoringu

Possibilities of abuse and protecting ways of personal data in the era of global monitoring
Anotace:
Rigorózní práce „Možnosti zneužití a způsoby ochrany osobních informací v době globálního monitoringu“ poskytuje kromě vymezení základních pojmů v oblasti ochrany osobních údajů také bližší náhled na legislativu, související s tímto tématem. Práce dále přehledně uvádí aktuální možnosti a technologie, díky kterým může docházet ke sledování osob a zneužití soukromých informací. Na vybraných událostech …více
Abstract:
Master's thesis „Possibilities of abuse and protecting ways of personal data in the era of global monitoring“ provides in addition to defining the basic concepts in the field of protection of personal data also more insight on the legislation related to this topic. The thesis also clearly shows the current possibilities and technologies, which may occur due to monitor and abuse of private information …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 10. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Martin Souček, Ph.D., PhDr. Hana Landová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta