Bc. Kristýna Vrchová

Diplomová práce

Informovanost a názory laické veřejnosti o aplikaci vysokých dávek vitamínu C intravenózně

General public's awareness and opinions about intravenous application of high doses of vitamin C
Anotace:
Východiska: Vitamín C neboli kyselina askorbová v lidském těle zajišťuje mnoho důležitých funkcí, zasahuje do imunitního systému, biochemických a metabolických procesů. Je významným antioxidantem, který neutralizuje volné kyslíkové radikály a chrání nás před negativním vlivem oxidativního stresu. Silné antioxidační účinky lze pozorovat především u vyšších sérových hladin kyseliny askorbové v krvi. …více
Abstract:
Aim: Vitamin C or ascorbic acid in human body, provides many important functions, interferes with the immune system, biochemical and metabolic processes. It is a significant antioxidant, that neutralizes gree oxygen radicals and protects un against the negative offects of oxidative stress. Strong antioxidant effects can be observed mainly in higher serum levels od ascorbic acid in the blood. By oral …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta