Bc. Zbyněk Konečný

Diplomová práce

Quantum k-designs and weak randomness

Quantum k-designs and weak randomness
Anotace:
Práce se zabývá šifrováním kvantové informace s použitím zdroje slabé náhodnosti. Šifrování v klasickém i kvantovém případě je popsáno jako geometrická transformace a jsou zkoumány kryptosystémy tvořené k-designy. Pro použitelnost takového systému je důležitá kvalita použité náhodnosti. Práce obsahuje přehled zdrojů slabé náhodnosti a zkoumá jak dobře je možno šifrovat kvantovou informaci při použití …více
Abstract:
In this thesis we will study encryption of single qubit of quantum information using a quantum $k$-design and a weak source of randomness. We will describe encryption as geometric transformation in both classical and quantum case and we will explore the quantum cryptosystems formed by k-designs. For reliability of such system the quality of supplied randomness is essential. We will provide a short …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2013
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jan Bouda, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Mário Ziman, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Bezpečnost informačních technologií