Bc. Bedřich Laube

Bakalářská práce

Management změny včetně projektové studie

Change Management Including Project Study
Anotace:
Touto prací se pokouším analyzovat část společnosti, jejíž náplní jsou servisní služby v automobilovém průmyslu. Na základě analýzy, poznatků o marketingu a managementu, hlavně z hlediska nejnovějších směrů, a s využitím vlastních zkušeností, se snažím doporučit změny v oblasti servisních služeb a navrhnout organizační strukturu v této části zkoumané společnosti.
Abstract:
This work, I try to analyze some of the company whose charges are servicing in the motor vehicle industry. On the basis of analysis, knowledge of marketing and management, especially with regard to the latest guidelines, and using its own experience, I try to recommend changes in the service and to propose an organizational structure in this part of the investigated companies.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 9. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 9. 2010
  • Vedoucí: doc. Ing. Josef Palán, CSc.
  • Oponent: PhDr. Karel Preuss, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS