Mgr. Jana Podrazilová

Bachelor's thesis

Soupis kolofónů knihoven augustiniánů na Starém Brně, minoritů v Brně, františkánů v Moravské Třebové a premonstrátů v Nové Říši

List of colophons from cloistral library manuscripts written by Augustinians and Minorits in Brno, Franciscans in Moravská Třebová and Premonstrats in Nová Říše
Anotácia:
Cílem práce bylo vypsat a vytvořit přehled kolofónů z rukopisů klášterních knihoven augustiniánů a minoritů v Brně, františkánů v Moravské Třebové a premonstrátů v Nové Říši. Jako předloha sloužilo 6 knih Benediktinů z Bouveretu - Colophons de manuscrits occidentaux des origines au 16. siécle. Za hlavní zdroj lze považovat soupisy rukopisů Vladislava Dokoupila z let 1957 a 1959 se zpětnou kontrolou …viac
Abstract:
This work aims to cover and present a list of colophons from cloistral library manuscripts written by Augustinians and Minorits in Brno, Franciscans in Moravská Třebová and Premonstrats in Nová Říše. Data are based on six volumes of „Colophons de manuscrits occidentaux des origines au 16. siécle“ book by Benedicts of Bouveret. Manuscript catalogues made up by Vladislav Dokoupil in 1957-59 are considered …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 9. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2008
  • Vedúci: doc. PhDr. Helena Krmíčková, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta