Bc. Jan Novák

Bakalářská práce

Romové v Brně v letech 1945-1955

Roma people in Brno 1945-1955
Anotace:
Tato bakalářská práce zkoumá podoby soužití Romů s majoritní populací v Brně v letech 1945 – 1955. Soužití je sledováno ve třech rovinách – v rovině spolupráce, neutrality a konfliktu. Po roce 1948 je soužití Romů s majoritou zkoumáno především na území III. a VIII. Obvodní rady a III. Obvodního národního výboru, kde lze předpokládat poměrně intenzivní vztah mezi majoritou a minoritou.
Abstract:
This bachelor thesis examines the ways of coexistence between Roma people and majority population in Brno in the years 1945 – 1955. The coexistence is studied in three lines – cooperation, neutrality and conflict. After the year 1948 the coexistence is examined particularly in the area of the III. and the VIII. District Councils and of the III. District National Council, where existence of relatively …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta