Ing. Radek Šlezinger

Diplomová práce

Projekty PPP a fondy Evropské unie

PPP and EUs funds
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Projekty PPP a fondy Evropské Unie“ je popsat a zanalyzovat současné možnosti kombinování projektů PPP s fondy EU. Počáteční kapitoly jsou věnovány popisu charakteristik PPP projektů, současnému stavu realizace PPP projektů v ČR, struktuře PPP projektů, jakož i výhodám a úskalím při zajišťování veřejných služeb touto formou. Závěrečné kapitoly jsou věnovány popisu a analýze …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “PPP projects and EUs funds” is to describe and analyse current opportunities for a combination of PPP projects and EU funds. In the initial parts is paid attention to the description of characteristics of the PPP projects, current situation of implementation PPP projects in the Czech republic, structure of PPP projects as well as advantages and difficulties referring …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2007
  • Vedoucí: Ing. Markéta Páleníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta