Vaňasová Vaňasová

Bakalářská práce

Využití Evropského sociálního fondu pro lidské zdroje v sociálně vyloučených lokalitách České republiky

Use of the European Social Fund for human resources in socially excluded localities of the Czech republic
Anotace:
Bakalářské práce se zabývá využitím nástrojů a prostředků Evropského sociálního fondu v oblasti zvýšení zaměstnanosti v sociálně vyloučených lokalitách České republiky na základě projektů realizovaných za finanční podpory Operačního programu Zaměstnanost. Bakalářská práce je zaměřena na dva strukturálně postižené kraje, kterým je kraj Karlovarský a Moravskoslezský a v nich konkrétní čtyři obce, které …více
Abstract:
The bachelor's thesis deals with the use of instruments and resources of the European Social Fund in the field of increasing employment in socially excluded localities of the Czech Republic on the basis of projects implemented with the financial support of the Operational Program Employment. The bachelor's thesis is focused on two structurally disadvantaged regions, which are the Karlovy Vary and Moravian …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2022
  • Vedoucí: Ing. Martin Šikýř, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.