Bc. Lenka Kustrová

Bakalářská práce

Proces poskytovania úverov v komerčnej banke

Lending Process in a Commercial Bank
Abstract:
The current paper is concerned with the process of providing credit in a commercial bank. The first chapter is focused on theoretical aspects of bank credit and the process of allowing. A bank and banking operations are defined; bank credits, credit risk and the process of providing credit are characterized. The last part of the first chapter is concerned with problems inherent in providing credit …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá procesom poskytovania úverov v komerčnej banke. Prvá kapitola je zameraná na teoretické aspekty bankových úverov a procesu ich poskytovania. Definuje banku a bankové obchody, charakterizuje bankové úvery, úverové riziko a samotný proces poskytovania úverov. Posledná časť prvej kapitoly sa zaoberá problémovými úvermi. Druhá kapitola sa zameriava na analýzu procesu poskytovania …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Adriána Šlajferčíková, PhD.
  • Oponent: Ing. Ján Židó

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK