Gabriela Kreheľová

Bachelor's thesis

Získavanie a výber pracovníkov v spoločnosti

Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti
Abstract:
Tato bakalářská práce je zaměřena na personální činnost získávání a výběru zaměstnanců. Práce je rozdělena na teoreticko - metodologickou a analytickou část. Jejím cílem je detailně popsat a analyzovat celý proces získávání a výběru ve vybrané společnosti a následně jej konfrontovat s teoretickou částí práce. Bakalářská práce je vypracována na základě odborné literatury a na základě interních informací …more
Abstract:
This thesis focuses on the personal activity of recruitment and selection. It is split into theoretical - methodological and analytical part. Its aim is to describe and analyze the entire process of recruitment and selection of employees in the chosen company, followed by its comparison to the theoretical part. The thesis is based on literature as well as internal information provided by human resources …more
Abstract:
Táto bakalárska práca je zameraná na personálnu činnosť získavania a výberu zamestnancov. Práca je rozdelená ne teoreticko - metodologickú a analytickú časť. Jej cieľom je detailne popísať a zanalyzovať celý proces získavania a výberu vo vybranej spoločnosti a následne ho konfrontovať s teoretickou časťou práce. Bakalárska práca je vypracovaná na základe odbornej literatúry a na základe interných informácii …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 11. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2011
  • Supervisor: Marek Stříteský
  • Reader: Andrea Sovová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/26689

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management