Bc. Katarína DEMETEROVÁ

Diplomová práce

Riadenie ľudských zdrojov v prostredí malej organizácie s akcentom na získavanie a výber pracovníkov

Human resource management in terms of a small organisation with a focus on an acquisition and a selection of employees
Anotace:
Riadenie ľudských zdrojov v prostredí malej organizácie s akcentom na získavanie a výber zamestnancov je citlivá záležitosť najmä vzhľadom na dynamické premeny spoločnosti postmodernej doby. So zreteľom na túto skutočnosť sa magisterská diplomová práca zaoberá signifikantnými znakmi postmodernej doby ako aj koncepciou riadenia ľudských zdrojov. Následne prechádza k teoretickému ukotveniu organizácie …více
Abstract:
Human resource management in terms of a small organization with a focus on an acquisition and selection of employees is particularly sensitive issue due to dynamic changes of the post-modern era. With the reference to the previous idea, the master's thesis deals with the significant signs of a post-modern era as well as the concept of human resources. Then theses passed to the theoretical anchoring …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2012
Zveřejnit od: 30. 11. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 18. 1. 2013
 • Vedoucí: Doc. Ing. Anna Preinerová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DEMETEROVÁ, Katarína. Riadenie ľudských zdrojov v prostredí malej organizácie s akcentom na získavanie a výber pracovníkov. Olomouc, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.11.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 30. 11. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses a4jmy5 a4jmy5/2
30. 11. 2012
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
15. 8. 2013
Marklová, E.
17. 8. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.