Bc. Eva Jílková

Diplomová práce

Americká zahraniční politika administrativy George W. Bushe a koncept spravedlivé války

U.S. Foreign Policy under George W. Bush Administration and Just War Theory
Anotace:
Koncept spravedlivé války představuje důležité vodítko pro morální hodnocení zahraničně-politického jednání států. Předložením normativních kritérií pro vstup do války, její vedení a ukončení se snaží omezit výskyt válek a limitovat jejich destruktivnost. V minulých desetiletích dochází v teorii spravedlivé války k revizi jejích základních principů, které se ve své tradiční interpretaci, vycházející …více
Abstract:
The just war theory represents an important guidance for moral appraisal of foreign policies of states. It offers a set of normative criteria for state’s resort to war, its waging and termination. In this way the theory seeks to limit the occurrence of war and its destructiveness. In the last decades there appears to be a pressure for revision of some of the fundamental criteria of just war, because …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Petr Suchý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií