Bc. Lenka Krejčiříková, DiS.

Diplomová práce

Oscar Wilde: An Ideal Husband (Translation and Analysis)

Oscar Wilde: An Ideal Husband (Translation and Analysis)
Anotace:
Diplomová práce „Oscar Wilde: An Ideal Husband (Translation and Analysis)“ se zabývá překladem a rozborem překladu části komediální divadelní hry Ideální manžel, kterou napsal irský dramatik Oscar Wilde. Praktická část obsahuje překlad prvního dějství této hry. V teoretické části autorka pojednává o problémech vzniklých v průběhu překladu, nabízí možná řešení a zároveň srovnává svůj překlad s dřívějším …více
Abstract:
Diploma thesis “Oscar Wilde: An Ideal Husband (Translation and Analysis)“ deals with a translation and analysis of the translation of a part of the comedic stage play An Ideal Husband, written by the Irish playwright Oscar Wilde. The practical part contains the translation of the first act of the play. In the theoretical part, the author discusses translation problems that arose during the translation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Martin Němec, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Tamara Váňová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta