Bc. Otakar Konsbul

Master's thesis

Speciální vzdělávací potřeby v dopravní pedagogice

Special Education Needs in Driver's Education
Anotácia:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku celoživotní dopravní výchovy se za-měřením na jedince se speciálními vzdělávacími potřebami při získávání řidičského oprávnění. Úvodní část rozkrývá obsáhlost a komplementárnost systému dopravního prostředí, přičemž upozorňuje na diskrepance v subsystému edukace, které negativně ovlivňují bezpečnost silničního provozu. V průběhu teoretické části jsou aplikovány …viac
Abstract:
The thesis is focused on lifelong driver’s education for individuals with special edu-cation needs in obtaining a driving license. The introductory part describes the compre-hensiveness and complexity of systems for transport, environment, noting the discrepancy in the education subsystem, which adversely affects road safety. The theoretical part incorporates knowledge of special education in the previously …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 5. 2011
  • Vedúci: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Kristýna Balátová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta