Bc. Barbora Vodičková

Bakalářská práce

Evaluation of English Language Learners with Specific Learning Disabilities in Inclusive School

Evaluation of English Language Learners with Specific Learning Disabilities in Inclusive School
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením žáků se specifickými poruchami učení (SPU) ve výuce anglického jazyka. Cílem práce je dopátrat se, zdali čeští učitelé uplatňují vhodné evaluační metody při hodnocení žáků se SPU, do jaké míry tyto žáky tolerují, a jak dalece jsou postupy doporučené v teoretické části využity v praxi. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická sekce uvádí …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the evaluation of English language learners with specific learning disabilities (SLD) in the context of inclusive education in the Czech Republic. The aim of the thesis is to discover whether Czech teachers employ suitable methods of evaluation when assessing learners with SLD, till what measures they tolerate these pupils, and how far are the approaches recommended …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ivana Hrozková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta