Bc. Zuzana Arnoštová

Diplomová práce

Složení těla - úskalí jednotlivých metod v závislosti na podmínkách měření

Body composition - the risk of the various methods depending on measurement conditions
Anotace:
V dnešní době narůstá počet osob s chronickými onemocněními, jako jsou diabetes mellitus I. a II. typu, nadváha a obezita, mající vliv na tělesné složení. Diplomová práce se zabývá měřením tělesného složení za různých podmínek u skupiny osob s výše jmenovanými nemocemi. V teoretické části jsou shrnuty poznatky o již zmiňovaných onemocněních, nemalá část je věnována problematice obezity a vyšetření …více
Abstract:
Today, the number of patients with chronic diseases, such as diabetes mellitus type 1 and 2, excess weight and obesity having an impact on body composition is ever-increasing. My thesis deals with the measurement of body composition under various conditions in a group of patients with the aforementioned diseases. The part of the thesis devoted to theoretical background provides an overview of findings …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Forejt, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta