Mgr. Vladimír Hynšt

Diplomová práce

Prokazování původu majetku v rámci daňového procesu

Property Source Proof in Tax Process
Anotace:
Tato práce se věnuje problematice prokazování původu majetku v souvislosti se zdaňováním příjmů daňových subjektů se zaměřením na fyzické osoby. V úvodní části je nastíněn princip stanovení daně z příjmů a je vysvětleno opodstatnění a význam prokazování původu majetku pro správné stanovení daně z příjmů. Rozebrána jsou oprávnění správce daně pro úplné zjištění příjmů daňových subjektů před přijetím …více
Abstract:
This thesis is dedicated to the issue of proving the origin of assets in connection to taxing the income of tax entities, with a focus on natural persons. The introduction outlines the principle of stipulating income tax and explains the justification and importance of proving the origin of assets in order to stipulate income tax correctly. The authority of the tax administrator to fully determine …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta