Mgr. Magdaléna Švancarová

Bakalářská práce

Digital divide: srovnání situace seniorů z domácího prostředí a z pobytových zařízení

Digital Divide: Comparison between the Situation of the Senior Citizens Living in Their Home Environment and of Those Living in Homes for the Elderly
Anotace:
Bakalářská práce „Digital divide: srovnání situace seniorů z domácího prostředí a z pobytových zařízení “ má teoreticko-výzkumný charakter. Zabývá se přístupem seniorů k informačně komunikačním technologiím, jejich potřebami a možnostmi a zkoumá, zda na přístup seniorů k ICT má vliv prostředí, v němž žijí, a forma, jakou je o ně pečováno. Praktická část představuje kvantitativní výzkum, který v tomto …více
Abstract:
Bachelor thesis „Digital divide: comparison between the situation of the senior citizens living in their home environment and of those living in homes for the elderly“ has the theoretical and research part. It deals with the seniors‘ access to information and communication technology, their needs and their possibilities and it examines whether their environment and the care they receive influence their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta